no planet b tportal
menu
Sustainable planet

End of waste poslovanje – Premifab otpadni destilacijski talog pretvara u nove proizvode za različite industrije

29. prosinca 2023. • ~2 min

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i tvrtka Premifab, lider na hrvatskom tržištu u regeneraciji otpadnih otapala održali su danas završnu konferenciju IRI2 projekta ‘Razvoj nove tehnologije za učinkovitiju oporabu otapala i drugih vrsta opasnog otpada’, ukupne vrijednosti veće od 1,76 milijuna eura, od čega je polovica sredstava sufinancirana EU fondovima

Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i tvrtka Premifab, lider na hrvatskom tržištu u regeneraciji otpadnih otapala održali su danas završnu konferenciju IRI2 projekta ‘Razvoj nove tehnologije za učinkovitiju oporabu otapala i drugih vrsta opasnog otpada’, ukupne vrijednosti veće od 1,76 milijuna eura, od čega je polovica sredstava sufinancirana EU fondovima

Održivo gospodarstvo sa smanjenom emisijom stakleničkih plinova jedan je od ključnih ciljeva strategije Europske unije za prilagodbu klimatskim promjenama s ciljem stvaranja otpornijeg društva i gospodarstva. Kemijska industrija proizvodi značajnu količinu otpada te se u Europskoj uniji prema nekim procjenama proizvede više od 55 milijuna tona otpada, od čega 6 milijuna tona opasnog otpada. U Hrvatskoj, kemijska industrija proizvede oko 25 tisuća tona otpada, od čega tri tisuće opasnog otpada od kojeg se više od pola može oporabiti i ponovno iskoristiti. Projekt u suradnji s Geotehničkim fakultetom razvija inovativnu tehnologiju dorade destilacijskog taloga u korisnu sirovinu za daljnje proizvode, koji svoju primjenu mogu naći u građevinskoj industriji i cestogradnji u obliku aditiva za asfaltne baze i bitumenske paste te industriji boja i lakova u obliku premaza za antikorozivnu zaštitu i aditiva za nitro-boje.

Nova rješenja za regeneraciju otpadnog mulja dodatno će smanjiti ukupna količina industrijskog otpada koji se stvara. Iz otpada će se stvoriti novi proizvod i time još jednom potvrditi kružno gospodarstvo u gospodarenju opasnim otpadom. U šest godina našeg poslovanja oporabili smo preko 10 tisuća tona opasnog otpada i vratili natrag u industriju više od 8 tisuća tona čistog proizvoda, a pritom omogućavamo da se izbjegnu značajne količine štetnih emisija CO2. Održivo poslovanje uz poštivanje okoliša nama je apsolutni prioritet i sad i u budućnosti‘, poručio je uvodno Igor Podravac, direktor razvoja poslovanja Premifaba i jedan od suosnivača kompanije u uvodnom izlaganju na konferenciji te je istaknuo kako se kompanija vodi načelom end of waste filozofijom u svemu što radi.

Projekt ‘Razvoj nove tehnologije za učinkovitiju oporabu otapala i drugih vrsta opasnog otpada’ jedan je od 23 hrvatska projekta iz područja istraživanja, razvoja i inovacija koji su 2020. godine, usred pandemije, dobili ukupno gotovo milijardu kuna bespovratnih sredstava iz Europske unije. Da je projekt zanimljiv potvrđuje i činjenica da je tvrtku krajem prošle godine posjetila i delegacija Europske komisije, koju su upoznali s ciljevima projekta i utjecaju koju će imati na različite industrije te okoliš u širem smislu.