no planet b tportal
menu
Sustainable planet

Odluka o glifosatu bez potrebne većine, ponovno glasanje u studenome

16. listopada 2023. • ~2 min

Prijedog Europske komisije da se produlji dozvola za uporabu glifosata, najčešće korištenog herbicida u svijetu, nije u petak dobio potrebnu kvalificiranu većinu država članica ni za njegovo prihvaćanje ni za odbacivanje i stoga je upućen na žalbeni odbor, izjavio je u petak glasnogovornik Komisije.

Prijedog Europske komisije da se produlji dozvola za uporabu glifosata, najčešće korištenog herbicida u svijetu, nije u petak dobio potrebnu kvalificiranu većinu država članica ni za njegovo prihvaćanje ni za odbacivanje i stoga je upućen na žalbeni odbor, izjavio je u petak glasnogovornik Komisije.

U petak je Stalni odbor za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje (SCOPAFF) glasao o prijedlogu Komisije da se produlji dozvola za uporabu glifosata, koja istječe 15. prosinca, do 15. prosinca 2033. godine.

‘Potrebna većina za prihvaćanje ili odbacivanje prijedloga nije postignuta. Stoga će prijedlog, koji se temelji na mišljenju Europske agencije za sigurnost hrane biti upućen žalbenom odboru’, rekao je glasnogovornik Komisije Stefan de Keersmaecker na konferenciji za novinare.

Za odluku je potrebna kvalificirana većina, to jest za nju mora glasati najmanje 55 posto država članica, odnosno njih 15, koje predstavljaju najmaje 65 posto ukupnog stanovništva EU-a.

Očekuje se da će taj odbor o prijedlogu Komisije raspravljati i glasati u prvoj polovici sljedećeg mjeseca. Odluka bi trebala biti donesena najkasnije 14. prosinca 2023. jer sadašnja dozvola istječe 15. prosinca.

U slučaju da ponovno ne bude kvalificirane većine ni za prihvaćanje ni za odbacivanje, Komisija može samostalno donijeti odluku.

Riječ je o provedbenom aktu koji Komisija može donijeti, ali uz kontrolu država članica. Taj se postupak u žargonu EU-a naziva komitologija. Tu kontrolu države članice ostvaruju kroz posebne odbore u čiji sastav ulaze predstavnici vlada država članica, a predsjedava im predstavnik Komisije.

U slučajevima kada nema kvalificirane većine za ili protiv predloženog akta ni nakon rasprave na žalbenom odboru, Komisija ga može donijeti ili podnijeti novu izmijenjenu verziju.

Uporaba glifosata je vrlo kontroverzna. Međunarodna agencija za istraživanje raka smatra da je glifosat vjerojatno kancerogen za ljude s čime se ne slažu Europska agencija za sigurnost hrane, Europska agencija za kemikalije te nacionalna tijela država članica Europske unije.

S druge strane, agrokemijska industrija se snažno zauzima za nastavak uporabe glifosata.

(Hina)