no planet b tportal
menu
Sustainable planet

Za digitalnu transformaciju odaberite iskusnog partnera

20. prosinca 2023. • ~5 min

Digitalna transformacija omogućuje postizanje strateških ciljeva i ciljeva održivosti

Digitalna transformacija omogućuje postizanje strateških ciljeva i ciljeva održivosti

Klimatske promjene i energetska tranzicija diktiraju nam tempo ka ubrzanoj dekarbonizaciji i postizanju cilja neto ugljične neutralnosti do 2050. godine. Stručnjaci i profesionalci koji se bave industrijskim postrojenjima imaju ključnu ulogu u prilagodbi novim trendovima kako bi primarno zaštitili okoliš, ali i gospodarstvo. Uz pomoć sustava za upravljanje energijom, poput EcoStruxure Energy Hub, korisnici i upravitelji industrijskih pogona, lanaca komercijalnih ili poslovnih zgrada, mogu već danas skalabilno upravljati svojom energetskom infrastrukturom na efikasan i održiv način. Uz ova rješenja, upravitelji pogona, mogu u stvarnom vremenu pratiti potrošnju energije svih svojih postrojenja s jednog mjesta, aktivno se prilagođavati promjenama te osiguravati visoku energetsku učinkovitost. Ova fleksibilna aplikacija omogućuje analizu podataka o potrošnji uređaja ili strojeva, identifikaciju potencijalnih energetskih ušteda i donošenje informiranih odluka, koje u konačnici doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova i postizanju održive budućnosti. Uz to, implementirani sustavi na osnovu rješenja Schneider Electrica, lako su nadogradivi za buduće potrebe i rješenja, ali i prilagodljivi razvojnim i investicijskim programima klijenata.

Digitalna transformacija u tri ključna koraka

Industrije koje žele provesti digitalnu transformaciju i ubrzati zelenu tranziciju trebaju definirati ciljeve i kako ih postići kroz kratkoročni i dugoročni pristup. To znači da unutar jednog mjeseca trebaju identificirati područja u kojima su visoki troškovi održavanja i rada, zabilježiti gdje postoje veći gubici u sustavu te provjeriti gdje se mogu skratiti rokovi isporuke za projekte. U roku od šest mjeseci trebali bi definirati izvore ulaganja i započeti s uspostavljanjem funkcionalnog tima internih stručnjaka za provedbu digitalizacije. I zatim u roku od godinu dana krenuti s implementacijom pilot projekata ili rješenja na digitalnoj platformi korištenjem novog suvremenog softvera i aplikacija te provesti dodatna mjerenja sa senzorima na odabranim dijelovima mreže i usporediti operativne troškove između pilot faze i dotadašnjih procesa.

Još lakše uz obnovljive izvore energije

Prošle je godine na krovovima u Europi instalirano 25 gigawata solarnih panela.  Koncept koji stiže iz Schneider Electrica kombinira digitalne tehnologije zajedno s obnovljivim izvorima energije. Poznato je kako je EU postavila visok cilj o povećanju udjela obnovljivih izvora na više od 40% do 2030. godine. Kroz integraciju OIE, poput solarnih panela ili vjetroturbina Energy Hub omogućava neovisnost i značajan odmak od tradicionalnih izvora energije, dok istovremeno pomaže u smanjenju emisija štetnih plinova, a time i ostvarenju ciljeva dekarbonizacije. Prošireni energetski sustav balansirano udovoljava potrebama energetske potražnje primarno kroz raspoložive alternativne izvora energije, a sekundarno kroz tradicionalnu energetsku infrastrukturu.

EcoStruxure Energy Hub koristi napredne algoritme i analitiku u procesu optimizacije resursa, dinamički upravlja potrošačima energije, upravlja ravnotežom opterećenja sustava ili pak skladištenjem energije. Primjena IoT interneta stvari u operativnim tehnologijama i njihovo komunikacijsko povezivanje na IT IT platformu EcoStruxure Energy Hub donosi čitav niz novih funkcionalnosti u upravljanju sustavom uz 24-satno praćenje stvarnog stanja. Opcija pristupa putem oblaka omogućava daljinsko upravljanje i brzinu u rješavanju prioritetnih situacija.

Transformacija zgradarstva

Uz industrijska postrojenja, poslovne i komercijalne zgrade također započinju svoju transformaciju kako bi smanjili energetske gubitke, odgovorile na klimatske promjene, ali i unaprijedile kvalitetu života svojih korisnika. Naime, zgrade prosječno gube oko 30 % energije, odgovorne su za oko 40 % globalnih emisija ugljičnog dioksida, dok ljudi u njima provode gotovo 90 % svog vremena.

Uz sustav upravljanje energijom (EMS) u zgradama je bitan i Sustav upravljanja zgradama (BMS) koji omogućava nadzora i automatizaciju upravljanja. Primjerice, zgrada bez automatizacije i nadzora godišnje prosječno potroši 300 kWh/m2 dok je s tim rješenjima potrošnja smanjena na 180 kWh/m2.

Prednosti skalabilnosti za lance maloprodaja

Upravitelji niza objekata, poput lanaca maloprodaja, benzinskih trgovina i slično posvećuju osobitu pažnju optimalnom korištenju energije, nastojeći primjenjivati vlastite najbolje prakse, uz preporuke struke. Tako je McDonalds u Australiji i UAE već optimizirao upravljanje energijom u svojim restoranima primjenom Schneiderovog EcoStruxure Energy Hub-a. Istovremeni nadzor potrošnje u svim restoranima u stvarnom vremenu omogućio im je identifikaciju područja s visokom potrošnjom i potencijalne mjere za uštedu energije. Upravljanje sustavima, poput rasvjete, grijanja i hlađenja je automatizirano, što opet pomaže smanjenju potrošnje a time i troškova. Integracija OIE pomogla je u smanjenju ovisnosti o tradicionalnim izvorima, čime su i ESG izvještaji imali potkrjepu u postizanju ciljeva održivosti. Za isto se rješenje u Hrvatskoj odlučio i Dechatlon koji je strukturirano pristupio standardizaciji praćenja energetske potrošnje unutar svih 8 poslovnica, a isto će se implementirati i u prve dvije maloprodajne poslovnice u Sloveniji.

Iako se mnogima korak ka digitalnoj transformaciji čini težak, uz postojeća rješenja na tržištu, razloga za bojazan nema. Primjeri najboljih praksi i rješenja su nadohvat ruke, već danas se mogu ostvariti brži povrati investicije, postići strateške ciljevi te ostvariti ciljeve održivosti uz partnerstvo sa Schneider Electricom.